Služby

Nabízíme veškeré kominické práce:

  • čištění a kontroly spalinových cest (dle vyhlášky 34/2016Sb.)
  • revize spalinových cest
  • vložkování komínových průduchů (pro pevná a plynná paliva)
  • stavba nových komínů
  • montáž fasádních komínů
  • frézování komínů
  • montáž a připojování spotřebičů paliv
  • připojování kouřovodů
  • odborné poradenství
  • prodej materiálu a kominických potřeb